HỘI THI, HỘI DIỄN, LIÊN HOAN HỘI THI, HỘI DIỄN, LIÊN HOAN

Tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng và Trình diễn trang phục Khmer tỉnh Sóc Trăng lần thứ 9 năm 2019

Trang thông tin điện tử tổng hợp - Trung tâm Văn hóa tỉnh Sóc Trăng
Giấy phép số /GP Sở TTTT ngày /06/2017
Trưởng ban biên tập: Ths Lâm Hoàng Viên - GĐ Trung tâm Văn hóa
Địa chỉ: 93/15 Trương Công Định, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại : 0299.3821714 - 0299.3826768 Fax: 0299.3820308
 
Tổng lượt truy cập