Web Content Display Web Content Display

TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH SÓC TRĂNG

- Địa chỉ: Số 93/15 Trương Công Định, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng

- Điện thoại: 079.3821714 – 079.3620101.    

- Fax: 079.3820308.    

- Email: ttvhtst@yahoo.com.vn

 

 

BAN GIÁM ĐỐC


Giám đốc: LÂM HOÀNG VIÊN
- Năm sinh: 1964
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại văn phòng: 079.3826837
- Điện thoại di động: 0913.862368
- Email:Lamhoangvien22022015@gmail.com.vn


Phó Giám đốc: NGUYỄN HỮU NGÀN
- Phụ trách: Phòng Tuyên truyền cổ động - triển lãm
- Năm sinh: 1967
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành Quản trị kinh doanh
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại văn phòng: 079.3821700
- Điện thoại di động: 0987.402138
- Email: chibottvhst@gmail.com


 

Phó Giám đốc: LỤC THANH HIỆP
- Phụ trách: Phòng Nghệ thuật quần chúng
- Năm sinh: 1970
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân nghệ thuật Chuyên ngành Thanh nhạc
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại văn phòng: 079.3620101
- Điện thoại di động: 0909.936575
- Email: luchiepst@gmail.com

 
Tổng lượt truy cập