Page Comments Page Comments

THÔNG TIN NGHIỆP VỤ THÔNG TIN NGHIỆP VỤ

Tiết mục A dây.jpg (Version 1.0)

Thumbnail Uploaded by Dang Thi Huyen, 11/7/19 8:57 AM
Topic: Thông tin nghiệp vụ

Version 1.0

Last Updated by Dang Thi Huyen
11/7/19 8:57 AM
Status: Approved
Download (147k) Get URL.
Version History
Version Date Size  
1.0 2 Years Ago 147k

The asset could not be found.
Trang thông tin điện tử tổng hợp - Trung tâm Văn hóa tỉnh Sóc Trăng
Giấy phép số /GP Sở TTTT ngày /06/2017
Trưởng ban biên tập: Ths Lâm Hoàng Viên - GĐ Trung tâm Văn hóa
Địa chỉ: 93/15 Trương Công Định, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại : 0299.3821714 - 0299.3826768 Fax: 0299.3820308

 
Tổng lượt truy cập