1.jpg (Version 1.0)

Thumbnail Uploaded by Dang Thi Huyen, 4/8/20 3:06 AM
Topic: Test

Version 1.0

Last Updated by Dang Thi Huyen
4/8/20 3:06 AM
Status: Approved
Download (3.7MB) Get URL.
Version History
Version Date Size  
1.0 1 Year Ago 3.7MB

Các tin liên quan Ngày đăng
chặn đứng dịch COVID-19 27/03/2020
Trang 1/1
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang sau
  • Trang cuối

Page Comments Page Comments

Trang thông tin điện tử tổng hợp - Trung tâm Văn hóa tỉnh Sóc Trăng
Giấy phép số /GP Sở TTTT ngày /06/2017
Trưởng ban biên tập: Ths Lâm Hoàng Viên - GĐ Trung tâm Văn hóa
Địa chỉ: 93/15 Trương Công Định, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại : 0299.3821714 - 0299.3826768 Fax: 0299.3820308

 
Tổng lượt truy cập