HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ - DỊCH VỤ HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ - DỊCH VỤ

ve_viec_tiep_tuc_giao_lu_sinh_hoat_CLB_DCTT_2019.pdf (Version 1.0)

Thumbnail Uploaded by Dang Thi Huyen, 7/11/19 8:40 AM
Topic: Văn nghệ quần chúng » Hoạt động các câu lạc bộ
Generating preview will take a few minutes.

Version 1.0

Last Updated by Dang Thi Huyen
7/11/19 8:40 AM
Status: Approved
Download (876k) Get URL.
Version History
Version Date Size  
1.0 3 Years Ago 876k

Page Comments Page Comments

Trang thông tin điện tử tổng hợp - Trung tâm Văn hóa tỉnh Sóc Trăng
Giấy phép số /GP Sở TTTT ngày /06/2017
Trưởng ban biên tập: Ths Lâm Hoàng Viên - GĐ Trung tâm Văn hóa
Địa chỉ: 93/15 Trương Công Định, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại : 0299.3821714 - 0299.3826768 Fax: 0299.3820308

 
Tổng lượt truy cập